Xn–tygpse-lua.nu

Kategorier
Påsar

Plats för stora reklambudskap

Tygpåsar är stora och görs av tygmaterial som lämpar sig väldigt bra för tryck. På någon av påsens sidor blir trycket synligt och framför allt kan det göras i tillräckligt storlek för att synas på längre avstånd. När en tygpåse med tryck bärs runt bland andra människorTote Bags går det till och med att se budskap från andra sidan vägen.

Reklambudskap har en tendens att fastna i det undermedvetna, även om en betraktare inte ens aktivt tänker på vad ett reklamtryck visar. När personen sedan står och väljer mellan olika varumärken finns igenkänningsfaktorn där i det undermedvetna, vilket ökar chansen att just ditt varumärke väljs, till och med om personen inte ens på en direkt fråga skulle kunna peka ut att det var en reklamprodukt i form av en tygpåse som låg bakom det. Sanningen är att mycket reklam fastnar i vår hjärna utan att vi ens tänker på det. Det gäller oavsett om det är en stor logotyp, ett namn, en text eller någon form av kombination. Exakt vad som trycks på en tygpåse går att välja själv, men det finns några riktlinjer som är vettiga att följa.

Att tänka på med trycket på tygpåsar

Storleken på trycket bör anpassas efter storleken på tygpåsen. Det blir sällan snyggt att ha ett enormt tryck på en liten påse som når ut nästan till kanten, alternativt ett väldigt litet tryck på en stor tygpåse som knappt märks. Generellt sätt lönar det sig att tänka på helheten och skapa en design för tygpåsen med tryck som har lämpliga proportioner.

För texter är teckensnittet centralt för läsbarheten, särskilt på avstånd. Vissa teckensnitt är perfekt anpassade för att vara tydliga och lätta att läsa, vilket utnyttjas för annan reklam och på till exempel webbsidor. Samma tänk går att utnyttja för tryck på tygpåsar. Kontrasten är också viktig, inte minst om starka färger används på tyget. Logotyper och texter får inte flyta samman med tyget och bli svåra att tydligt se, utan de ska ha god kontrast mot bakgrunden.